Công viên nước bơm hơi 03Kích thước:

Dài: 32,5 m

Rộng: 26,5 m

Cao: 3 m

Chất liệu: PVC Tarpaulin 0.9mm 

 

Công viên nước bơm hơi

Kích thước:

Dài: 32,5 m

Rộng: 26,5 m

Cao: 3 m

Chất liệu: PVC Tarpaulin 0.9mm

Văn bản hướng dẫn điều kiện đăng ký hoạt động công viên nước bơm hơi: