Công viên nước bơm hơi trên bờ 01Kích thước: 25 x 22 x 7m
Chất liệu: Best 0.55-0.6mm plato PVC tarpaulin material 

 

Công viên nước bơm hơi trên bờ 01
Kích thước: 25 x 22 x 7m
Chất liệu: Best 0.55-0.6mm plato PVC tarpaulin material