Tháp leo núi bơm hơi – Ice bergTháp leo núi – Ice berg

Xuất xứ: China

Kích thước: Cao 5 met 

 

Tháp leo núi bơm hơi – Ice berg

Xuất xứ: China

Kích thước: Cao 5 met

 


 
Color

Black, Blue, Gray, Green, Mix color, Orange, Red, White, Yellow