Công viên nước bơm hơi 05Kích thước:

Dài: 33.5 met

Rộng: 24.3 met

Chất liệu: PVC Tarpaulin 0.9 mm

Chất liệu: PVC Tarpaulin 0.9 mm 

 

Công viên nước bơm hơi 05

Xuất xứ: China

Kích thước:

Dài: 33.5 met

Rộng: 24.3 met

Chất liệu: PVC Tarpaulin 0.9 mm

Mô tả:

Là khu công viên cỡ trung bình, phù hợp bãi biển vừa và nhỏ.

Văn bản hướng dẫn điều kiện đăng ký hoạt động công viên nước bơm hơi:


 
Color

Black, Blue, Gray, Green, Mix color, Orange, Red, White, Yellow