I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Thông tin của khách hàng được thu thập bao gồm: Tên khách hàng, số điện thoại, Email ý kiến phản hồi nhằm mục đích thực hiện đơn hàng, tư vấn trong quá trình sử dụng hoặc truyền thông.

II. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sử dụng trong quá trình thực hiện đơn hàng, tư vấn kỹ thuật, bảo hành, hỗ trợ sau bán hàng hoặc truyền thông.Chúng tôi cam kết không cung cấp bất kì thông tin nào của khách hàng cho bên thứ ba mà chưa được sự đồng ý của khách hàng bằng văn bản giấy hoặc Email.

III. Thời gian lưu trữ thông tin:

Do thông tin của khách hàng phục vụ cho việc hỗ trợ sau bán hàng. Thông tin có thể được lưu trữ vĩnh viễn ngoạitrừ trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty CP Hải – Du lịch và Dịch vụ thể thao dưới nước

Tổ 94, khu Đồn Điền, P Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh

V. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Bất kì yêu cầu nào của khách hàng gửi đến chúng tôi về việc: Công bố, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ thông tin liên quan đến cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu một cách nhanh chóng nhất để đảm bảo lợi ích và tính riêng tư của khách hàng.

VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi luôn đánh giá cao tính riêng tư của khác hàng và thận trọng nhất khi xử lý, sử dụng thông tin này.Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của khách hàng khác với mục đích ban đầu và không cung cấp bất kì thông tin nào của khách hàng cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của khách hàng bằng văn bản giấy hoặc điện tử.Mọi qui định về chính sách bảo mật thông tin này chúng tôi đều tuân theo qui định và hướng dẫn của hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam.

(*) Chính sách của chúng tôi có thể thay đổi để phù hợp nhu cầu thực tế của thị trường và qui định của Pháp luật.