Công viên nước bơm hơi trên bờ 02Kích thước: 24 x 22 x 5.6m
Chất liệu: Best 0.55-0.6mm plato PVC tarpaulin material 

 

Công viên nước bơm hơi trên bờ 02
Kích thước: 24 x 22 x 5.6m
Chất liệu: Best 0.55-0.6mm plato PVC tarpaulin material