Công viên nước trên bờ 05Bao gồm 6 làn

Rộng: mỗi làn 0,6m

Dài: 150m

Cao: 17,5m

Chất liệu: composite, thép mạ kẽm 

 

Công viên nước trên bờ

Bao gồm 6 làn

Rộng: mỗi làn 0,6m

Dài: 150m

Cao: 17,5m

Chất liệu: composite, thép mạ kẽm